Lars Skjærlund

Rødovrevej 65 · 2610 Rødovre · 45 16 14 33

Tog

Tog er en af mine store interesser - både i virkeligheden og ikke mindst i model. Jeg er i gang med forberedelserne til et stort modelbaneanlæg, som jeg vil bygge sammen med Sofus.

Det er dog ikke kun selve toget, jeg finder interessant: Det er mindst lige så meget alt det andet udenom. Min bane skal være en model af Danmark, som det kunne se ud i maj 1962 - placeret i området omkring den vestlige ende af Limfjorden.

Tidspunktet er valgt, fordi det jernbanemæssigt er en spændende periode - der blev stadig kørt med damp, men diesellokomotiverne var hastigt på vej ind. Og alligevel var verden ikke helt gået af lave endnu...

Limfjordsområdet er valgt, fordi det er et område med mindre baner, der er lettere at lave i model, fordi det er et fantastisk område med en skøn natur, fordi der er masser af vand - og jeg vil have havne på mit anlæg. Og så på grund af Thyborøn, hvor jeg kom en del som barn: Jeg vil også gerne lave en model af Vandbygningsvæsenets store smalsporsanlæg ude i klitterne.

Der skal naturligvis laves en masse research, hvis man skal lave sådan et anlæg - og det er for mig netop en stor del af fornøjelsen ved hobbyen. Det handler ikke kun om tog, men også om naturen omkring det, arkitekturen på bygningerne i byerne, erhvervsforhold og sammensætningen af bilparken - for nu at nævne nogle få eksempler.

På denne del af hjemmesiden vil du kunne følge nogle af mine forskellige aktiviteter indenfor området.